sd main logo
ภาษาไทย

กรทิพย์นวดไทย

เมนู

วารี (เพ็ญศิริ  มัจฉาชาญ) ในฐานะผู้นวดและผู้ฝึกสอนการนวด

ดอกไม้ธรรมดาจะดูสวยงามกว่าหากอยู่ในมือของผู้ที่รู้ค่าของมัน
ดอกไม้ธรรมดาจะดูสวยงามกว่าหากอยู่ในมือของผู้ที่รู้ค่าของมัน

วารีคือใคร?

วารีเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพเฉพาะทางอิสระ ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขานวดไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย และเป็นครูผู้ฝึกสอนนวดให้กับชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การฝึกอบรมการนวดแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มเล็กที่เน้นคุณภาพของฝีมือการนวดเน้นคุณภาพเชิงลึก และมีความสามารถในการนวดบำบัด ด้วยวิธีการนวดช่องท้อง (Chi Nei Tsang) ผสมผสานศาสตร์เส้นประธานสิบแบบแผนไทย และการนวดกดจุดฝ่าเท้ากว่า 70 จุดของแต่ละเท้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษแต่งตากออกมาจากการนวดไทยบำบัดอาการต่างๆ ซึ่งเป็นความชำนาญที่ได้มาจากประสบการณ์ลงมือทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 12 ปีแล้ว

รูปแบบการให้บริการนวดของวารี

เริ่มตั้งแต่ในชั้นเรียนนวดแผนไทยครั้งแรก เธอได้เห็นว่าการนวดคือการ "ฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว" ที่ให้ความเอาใจใส่และเมตตาต่อผู้รับบริการในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกมีความสุข (เธอทำงานเฉพาะเมื่อเธอรู้สึกดีและมีความสุขเท่านั้น!..) ทุกครั้งที่เธอมีโอกาสนวดบำบัด เธอจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและทำให้เธอปลีกตัวจากโลกภายนอก สู่โลกแห่งการรักษา ช่วยเหลือ แบ่งปันแลกเปลี่ยนพลังงานภายนอกและและภายใน ด้วยความปรารถนาที่จะบรรเทาความเจ็บป่วยของบุคคลที่อยู่ภายใต้ภาวะการเป็นหมอมือเปล่าของเธอ

เธอได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนักสำหรับการนวดทุกรูปแบบที่เธอทำได้เรียนมา คือ การนวดแผนไทยผ่อนคลาย การนวดไทยเพื่อบำบัดอาการ การนวดอวัยวะช่องท้อง การนวดกดจุดฝ่าเท้าเชิงลึกเพื่อเสริมการรักษา การนวดน้ำมันรีดเส้นแบบแผนไทย การนวดด้วยลูกประคบสมุนไพร รวมทั้งการพอกด้วยสมุนไพรเฉพาะอาการ การนวดด้วยหินภูเขาไฟร้อน และการดูแลสุขภาพระบบอวัยวะสืบพันธุ์ผู้หญิงโดยเฉพาะด้วย

หลายปีผ่านไป เธอรู้สึกเป็นอิสระและมั่นใจงานนวดมากขึ้นเรื่อยๆ เธอจึงเสนอการนวดบำบัดแบบผสมผสาน เธอจะรับรู้ว่าอะไรเหมาะสมและจำเป็นสำหรับผู้รับการนวดผู้นั้น และจะปรับเปลี่ยนวิธีการนวดตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะอย่างถูกต้องเหมาะสม 

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เธอจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจในการบำบัดเบื้องต้นจากการนวดไทยจากเธอ

รูปแบบการเป็นครูผู้ฝึกสอนนวดของวารี

บนเส้นทางการสอน วารีหลงใหลในเรื่องนี้มาก  เธอเชื่อว่าการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดไทย  เป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง มันช่างเป็นวิธีการแบ่งปันที่สวยงาม  ความรู้เกี่ยวกับการนวดควรเผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อประกาศทางเลือกในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เบื้องต้น แทนที่จะพึ่งการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียว นั่นหมายความว่าวารีจะแบ่งปันทุกสิ่งที่เธอรู้กับผู้เรียนด้วยความปิติ นอกจากนี้เธอยังรู้สึกสนุกสนานกับการสอนศิลปะการใช้ทักษะการสัมผัสผู้อื่นแบบมีเมตา ถ่ายทอดพลังการรักษาความเจ็บป่วยด้วยมือเปล่า ภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างสุภาพและมีเจตจำนงค์ที่ดี เพราะหนึ่งในปรัชญาของหมอนวดไทย คือการรู้จักแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน เรารู้จักขอบคุณผู้รับหรือผู้เรียน ทีเปิดโอกาสให้เราได้เป็นแพทย์ศิลปะบำบัดนี้ เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนที่เราได้มีโอกาสนวดให้ หรือแบ่งปันความรู้ให้ คือครูคนหนึ่งของแพทย์แผนไทยเสมอ..และนี่ คือทัศนคติของวารีในศาสตร์แขนงนี้

วารีมีความกระตือรือร้น ในระหว่างทำการสอนและจะให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดในขณะเรียนอยู่ และจะคอยติดตามผลงานนักเรียน และให้กำลังใจ จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกมั่นใจ ที่จะใช้ทักษะได้เรียนรู้ไปใช้งานจริง นอกจากนี้เธอยังเปิดกว้างสำหรับทุกคำถาม ที่นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรได้รับคำปรึกษาจากครูได้ตลอดเวลาอีกด้วย

วารียังเป็นแม่ :-)
วารียังเป็นแม่ :-)