sd main logo
ภาษาไทย

กรทิพย์นวดไทย

เมนู

ทรีทเมนท์นวดแผนไทยในเชียงใหม่

สไตล์การรักษาของวารีเป็นอย่างไร?

การรักษาที่หลากหลายที่นำเสนอด้วยวิธีการวินิจฉัยแผนไทยการนวดและการให้คำแนะนำแก่บุคคลว่าควรยืดตัวอย่างไรกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นและคำแนะนำอื่น ๆ ของการรักษาแบบอื่น ๆ หรือการแพทย์ทางเลือกหากบุคคลนั้น จะได้รับประโยชน์

เนื่องจากงานของเธอไม่ใช่แค่การนวดเท่านั้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจต่อคนที่เธอสัมผัส

วารีอุทิศสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือนสำหรับการรักษาเท่านั้น

การบำบัดแบบบูรณาการไทยบำบัดในเชียงใหม่

วารีเสนอการบำบัดแบบผสมผสาน 2 ประเภท

การผสมผสานในกรณีนี้หมายความว่าวารีใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเมื่อการนวดคลายตัว มันเกี่ยวกับการแสดงตนและการด้นสด

การจองคอร์สอบรมการนวดไทยหรือการจองนวดกับวารี

การจองหลักสูตรอบรมการนวดไทยประเภทต่างๆ 

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าคุณต้องการเรียนหลักสูตรใด การนวดไทย การนวดช่องท้อง หรือการนวดกดจุดฝ่าเท้า และข้อมูลพื้นฐานและความคาดหวังของคุณจากหลักสูตรนี้

สำหรับหลักสูตรการสอนนวด เมื่อเราตกลงเวลากันได้ทั้งสองฝ่ายแล้ว เราจะเก็บรายชื่อการจองของคุณไว้เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างนี้ คุุณต้องวางเงินมัดจำไว้ 50% ของราคาคอร์สนั้นๆ เพื่่อเป็นการยืนยันการจองเวลา การสามารถทำได้ผ่าน Paypal, Transferwise, โอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวเข้ามาได้ทางช่องทางการติดต่อด้านล่าง หรือกรณีมาจ่ายไว้เป็นเเงินสด ทางเราจะออกเอกสารการรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  คุณสามารถชำระยอดคงเหลือ ได้ในวันที่เริ่มชั้นเรียนด้วยตนเอง

หมายเหตุ: หากกำหนดการของหลักสูตรไม่ตรงกับตารางเวลาของคุณโปรดตรวจสอบกับวารีว่าสามารถจัดเตรียมอะไรได้บ้าง